Допълнителна информация

"Станете електрически герой на NOARK"

 1. с регистрацията си изразявате интереса си да участвате активно в маркетинговата кампания на NOARK Electric Europe s.r.o. (наричана по-долу NOARK).
 2. NOARK си запазва правото да избира бизнес партньорите, включени в маркетинговата кампания.
 3. Участието в кампанията означава активно популяризиране на вашето сътрудничество с NOARK чрез графични визуализации, изобразяващи конкретно лице от вашата компания, неговото/нейното име и името на компанията.
 4. Ако сте включени в кампанията, с вас ще се свърже маркетинговата компания, която работи с NOARK. Ще се споразумеете за изпълнението на фотосесията (място, време и сцена) в рамките на 2-3 часа. Ще подпишете прост формуляр за съгласие, с който се съгласявате да участвате в кампанията.
 5. След това агенцията ще създаде визуална снимка, която ще популяризира вашата компания и сътрудничеството с NOARK.
 6. Визуализацията ще бъде използвана като банери на местата за продажба или в онлайн пространството и на територията на страната или ЕС
 7. Ползи, които ще получите в рамките на активното сътрудничество с NOARK: а) безплатна реклама на вашата компания за периода на кампанията в обхвата, определен от NOARK б) 96 уникални дизайна на кутии за бира или енергийни напитки, които NOARK ще изработи по поръчка за вас
 8. Кампанията ще се проведе през пролетта и есента на 2023 г.
 9. NOARK си запазва правото да променя концепцията или времето на провеждане на кампанията.

  Върнете се към СТРАНИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ