Ďalšie informácie

„Staňte sa elektrickým hrdinom NOARK”

  1. Registráciou vyjadrujete svoj záujem o aktívnu účasť na marketingovej kampani spoločnosti NOARK Electric Europe s.r.o. (ďalej len NOARK).
  2. Spoločnosť NOARK si vyhradzuje právo výberu obchodných partnerov zaradených do marketingovej kampane.
  3. Byť súčasťou kampane znamená aktívne propagovať vašu spoluprácu so spoločnosťou NOARK prostredníctvom grafických vizuálov zobrazujúcich konkrétnu osobu z vašej spoločnosti, jej meno a názov spoločnosti.
  4. Ak budete zaradení do kampane, bude vás kontaktovať marketingová spoločnosť spolupracujúca so spoločnosťou NOARK. Dohodnete sa na realizácii fotografovania (miesto, čas a scéna) v časovom rámci 2 - 3 hodín. Podpíšete jednoduchý formulár súhlasu so zapojením do kampane.
  5. Agentúra následne vytvorí vizuál, ktorý bude propagovať vašu spoločnosť a spoluprácu so spoločnosťou NOARK
  6. Vizuály sa použijú ako bannery na mieste predaja alebo v online priestore, na území krajiny alebo EÚ
  7. Výhody, ktoré získate v rámci aktívnej spolupráce s NOARK: a) bezplatná reklama vašej spoločnosti počas trvania kampane v rozsahu definovanom NOARK b) 96 unikátnych dizajnov plechoviek piva alebo energetického nápoja, ktoré pre vás NOARK nechá vyrobiť na mieru
  8. Kampaň bude prebiehať na jar a na jeseň 2023
  9. NOARK si vyhradzuje právo na zmenu koncepcie alebo termínu kampane.

Späť na REGISTRAČNÚ STRÁNKU