Pravila

"Nadopuni s Norkom"

Ovaj tekst sadrži obvezujuća pravila i uvjete nagradne igre „Nadopuni s Norkom” (u daljnjem tekstu „natječaj”).

 1. Organizator, datum i mjesto natjecanja
  1.1. Organizator natječaja je NOARK Electric Europe s.r.o., sa sjedištem na adresi Sezemicka 2757/2, Prag 20, 193 00, matični broj: 24123846, upisano u trgovački registar Općinskog suda u Pragu, pod brojem 181277, (" Organizator")
  1.2. Organizator natjecanja je NOARK Electric Europe s.r.o., sa sjedištem na adresi Sezemicka 2757/2, Prag 20, 193 00, identifikacijski broj tvrtke: 24123846, registriran u trgovačkom registru koji vodi Općinski sud u Pragu, odjeljak C 181277, (" Operater")
  1.3. Natječaj traje od 10. travnja 2023. do 31. svibnja 2023. ili do isteka zaliha. Mjesto natjecanja je Hrvatska.
 2. Natjecatelji i pravila
  2.1. Natječaj je otvoren za svaku fizičku osobu stariju od 18 godina, (i) koja ima prebivalište ili boravište na području Hrvatske i u vrijeme natjecanja kupi bilo koji proizvod NOARK Electric Europe s.r.o. (kupnjom ostvaruje pravo na energetsku pločicu) i upisuje kod s pločice na web stranici www.noark-win.com.
  ("Zabava"). Upisom koda na web stranici tijekom trajanja nagradne igre, sudionik pristaje na sudjelovanje u nagradnoj igri i ovim pravilima nagradne igre.
  2.2. Samo osoba koja je kupila proizvod NOARK Electric Europe s.r.o. na određenim prodajnim mjestima mogu pristupiti natjecanju. Zaposlenici i osobe u sličnom odnosu s organizatorom, organizatorom ili drugim osobama koje sudjeluju u provedbi natječaja za organizatora i osobama bliskim tim osobama sukladno članku 22. Zakona br. 89/2012 Coll., Civil Code isključuje se iz natječaja.
  2.3. Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri je kupnja NOARK proizvoda i besplatna registracija dobivenog koda na web stranici www.noark-win.com.
  2.4. Jedan sudionik može unijeti najviše jedan kod dnevno tijekom navedenog vremenskog okvira natjecanja.
  2.5. Svi sudionici koji ne ispunjavaju uvjete sudjelovanja u natječaju navedene u ovim pravilima natječaja ili krše ova pravila, automatski će biti isključeni iz natječaja.
 3. Dobitak i način utvrđivanja pobjednika
  3.1. Tijekom Natječajnog razdoblja, 5 pobjednika Samsung prijenosne baterije bit će odabrano svaki tjedan ("Tjedna nagrada"). U konkurenciji je ukupno 40 Samsung pprijenosnih baterija.
  3.2. Tijekom natječajnog razdoblja svaki će se mjesec birati 1 pobjednik električnog skutera ("Glavna nagrada"). U konkurenciji su ukupno 2 električna skutera.
  3.3. Dobitnici će biti izvučeni pomoću generatora slučajnog odabira svakog sljedećeg utorka i objavljeni na stranici https://www.noark-electric.cz/hr/blog/cestitamo-pobjednicima.
  3.4. Organizator ima pravo tražiti račun kao potvrdu da su uvjeti natječaja ispunjeni i da se temelje na kupnji.
  3.5. Pobjednik će biti objavljen na web stranici natjecanja i stranici organizatora www.noark-electric.eu/hr.
  3.6. Dobitnik je dužan dogovoriti preuzimanje nagrade najkasnije u roku od 7 dana od primitka e-maila. Ako se ovaj rok ne poštuje, Organizator ima pravo odlučiti da se nagrada oduzme. U tom slučaju Organizator ima pravo dodijeliti nagradu zamjenskom sudioniku, npr. novom dobitniku nagrade.
  3.7. Nagrada je neprenosiva. Dobitnik nije dužan prihvatiti. Nagrada je nezamjenjiva i određuje je Priređivač. Dobitnik nema pravo na bilo kakav ekvivalent nagrade (npr. materijalni ili financijski). Organizator zadržava pravo promjene nagrade iz operativnih razloga.
  3.8. Sudionik prihvaća da će Organizator besplatno ustupiti nagradu dobitniku. Sudionik nema pravo od Priređivača zahtijevati zamjenu nagrade niti postavljati druge zahtjeve koji proizlaze iz njezinih eventualnih nedostataka.
  3.9. Nagrada prikazana u oglasnom materijalu je ilustrativna i ne mora odgovarati isporučenoj nagradi.
 4. Ostali uvjeti, prava i obveze
  4.1. Sudionici natječaja vezani su pravilima i dužni su se pridržavati kontinuirano objavljenih uputa Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki Sudionik pristaje na njezine uvjete i odredbe ovih pravila. Sudionici koji postupaju suprotno ovim pravilima, odnosno koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja, bit će isključeni iz natječaja i njihova prijava neće biti uvrštena u ocjenu natječaja. Sudionici koji prekrše ova pravila bit će isključeni bez ikakvog, čak i djelomičnog, zadovoljstva od strane Organizatora.
  4.2. Organizator nije dužan ni na koji način poštivati ova pravila natječaja u odnosu na Sudionike natječaja. Sudionici Natječaja nemaju pravo na bilo kakvu zadovoljštinu od strane Organizatora osim kako je navedeno u ovim pravilima.
  4.3. U slučaju da Sudionik koristi bilo koje protuzakonito sredstvo (osobito tehničko ili organizacijsko i sl.), koje će mu omogućiti prednost u natjecanju, ili na bilo koji način ograničiti mogućnost poštenog natjecanja ili utjecati na poredak ostalih Sudionika, Organizator ima pravo pravo na odbijanje takvog sudionika i njegovog (ih) koda (ova) natjecatelja.
  4.4. Organizator ne snosi odgovornost za neisporuku nagrade u slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu. Priređivač također nije odgovoran za propust u pružanju obavijesti o nagradi u slučaju bilo kakvog kvara u prijenosu podataka.
  4.5. Organizacija nije odgovorna za bilo kakve tehničke probleme vezane uz sudjelovanje u nagradnoj igri (osobito funkcionalnosti Interneta) ili za radnje trećih strana na Internetu. Osim toga, Organizator nije odgovoran za davanje pogrešnog broja telefona i e-mail adrese od strane Sudionika prilikom registracije na web stranici natjecanja.
  4.6. Ostali odnosi koji nisu izričito regulirani ovim pravilima regulirani su zakonima Republike Češke.
  4.7. Organizator ima pravo provjeriti pridržavanje ovih pravila i uvjeta nagradne igre sadržanih u njima od strane svakog od Sudionika nagradne igre. Sva pitanja ili sporove ili pritužbe u vezi s nagradnim natječajem procjenjuje i konačno rješava Organizator. Pobjeda se ne može provesti na sudu.
 5. Obrada osobnih podataka
  5.1. U nagradnom natječaju obrađuju se osobni podaci Sudionika i dobitnika glavne nagrade. Ovi osobni podaci će se u okviru natječaja obrađivati u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, a posebno Uredbom EU br. 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka („Uredba“).
  5.2. U sklopu provođenja nagradnog natječaja Organizator djeluje kao administrator u smislu Uredbe, jer utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka Dobitnika i Sudionika. Kontakt osoba za dobitnike i sudionike kao subjekte podataka je kontakt osoba organizatora (službenik za zaštitu privatnosti, e-mail: [email protected])
  5.3. Organizator obrađuje osobne podatke Sudionika, uključujući ime, prezime, tvrtku, mjesto kupnje, broj telefona i e-mail adresu. Ovi osobni podaci obrađuju se tijekom nagradne igre u svrhu njezine provedbe te se brišu u roku od 1 mjeseca nakon završetka nagradne igre.
  5.4. Pravni temelj za obradu osobnih podataka Sudionika i Dobitnika su ova Pravila, da prvi trenutak sudjelovanja u nagradnoj igri predstavlja obvezujući dogovor o uvjetima nagradne igre; obrada osobnih podataka Dobitnika i Sudionika stoga je neophodna za ispunjenje ovog ugovora od strane Organizatora, te stoga nije potrebna suglasnost Sudionika i Dobitnika kao dotičnih osoba.
  5.5. Osobni podaci dobitnika bit će pohranjeni 3 godine od završetka nagradne igre ili čak i dulje ako je takvo čuvanje potrebno za ispunjenje zakonskih obveza Organizatora, u razdoblju određenom zakonom.
  5.6. Dostava osobnih podataka od strane dobitnika je uvjet za preuzimanje nagrade (uvjet nužan za ispunjenje ugovora). Ako dobitnik odbije dati osobne podatke, dobitnik ne može biti nagrađen.
  5.7. Organizator ovime obavještava Sudionike i Dobitnike u skladu s Pravilnikom o njihovom pravu na:
  a) zatražiti pristup osobnim podacima od Organizatora;
  (b) ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka;
  (c) prenosivost osobnih podataka;
  d) podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Ured za zaštitu osobnih podataka Češke Republike, [email protected]).
 6. Valjanost pravila natjecanja
  6.1. Ova pravila natjecanja dostupna su na web stranici natjecanja www.noark-win.com i stupaju na snagu 10. travnja 2023.