Informacje dodatkowe

"Zostań bohaterem NOARK Electric!"

 1. Rejestrując się, wyrażasz zainteresowanie aktywnym udziałem w kampanii marketingowej NOARK Electric Europe s.r.o. (zwanej dalej NOARK).
 2. NOARK zastrzega sobie prawo wyboru partnerów biznesowych objętych kampanią marketingową.
 3. Uczestnictwo w kampanii oznacza aktywne promowanie współpracy z NOARK poprzez wizualizacje graficzne przedstawiające konkretną osobę z Twojej firmy, jej imię i nazwisko oraz nazwę firmy.
 4. Jeśli zostaniesz wybrany do kampanii skontaktuje się z Tobą firma marketingowa współpracująca z NOARK. Umówicie się na realizację sesji zdjęciowej (miejsce, czas i okoliczność) w ramach czasowych około 2-3 godzin. Podpiszesz prosty formularz zgody na udział w kampanii.
 5. Następnie agencja stworzy kreację graficzną promującą Twoją firmę i współpracę z NOARK.
 6. Kreacje będą wykorzystywane jako banery w punktach sprzedaży lub w przestrzeni internetowej oraz na terenie kraju lub UE.
 7. Korzyści, które otrzymasz w ramach aktywnej współpracy z NOARK: a) bezpłatna reklama Twojej firmy na czas trwania kampanii w zakresie określonym przez NOARK b) 96 unikalnych projektów puszek piwa lub napojów energetycznych, które NOARK przygotuje specjalnie dla Ciebie!
 8. Kampania będzie trwała na wiosnę oraz jesień 2023.
 9. NOARK rezerwuje sobie prawo do zmiany konceptu oraz czasu trwania kampanii.

  Powrót do strony rejestracji.