Concurs

"ENERGIZEAZĂ-TE CU NOARK"


Acest text conține regulile și condițiile obligatorii ale concursului „Energizează-te cu Noark” (denumit în continuare „Concurs”).

 1. ORGANIZATOR, PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI
  1.1. Organizatorul Concursului este NOARK Electric S.R.L., persoană juridică cu sediul în Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5, cod poștal 050881, București, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13421/2011, având Cod Unic de Înregistrare 29327095 (denumit în continuare „Organizator”).
  1.2. Operatorul Concursului este NOARK Electric S.R.L., persoană juridică cu sediul în Bd. Tudor Vladimirescu 45, etaj 5, cod poștal 050881, București, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13421/2011, având Cod Unic de Înregistrare 29327095 (denumit în continuare „Operator”).
  1.3. Perioada de desfășurare a Concursului este 10 Aprilie 2023 până la 31 Mai 2023 sau până la epuizarea stocurilor. Concursul se desfășoară pe teritoriul României.
 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL DE PARTICIPARE
  2.1. La acest Concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
  1) a împlinit vârsta de 18 ani
  2) are domiciliul stabil / reşedinţa pe teritoriul României
  3) achiziționează în perioada Concursului orice produs Noark (pentru fiecare achiziție de produse Noark, Participantul primește gratis un baton energizant) și înscrie codul de înregistrare de pe baton pe site-ul concursului www.noark-win.com.
  Prin înscrierea codului de înregistrare pe site în timpul concursului, Participantul este de acord cu prezentul regulament și cu participarea la concurs.
  2.2. Se pot înscrie la Concurs doar persoanele care au achiziționat produse Noark Electric din punctele de vânzare selectate, deschise pe teritoriul României (conform rețelei de distribuție afișată pe site-ul www.noark-electric.ro). Angajații companiei Noark Electric și ai partenerilor acestora, angajații oricăror companii implicate în realizarea activităților legate de desfășurarea Concursului, dar și rudele persoanelor menționate anterior (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție), nu au dreptul de a participa la Concurs în conformitate cu Secțiunea 22 din Legea nr. 89/2012 Cod Civil.
  2.3. Condiția de participare la Concurs este achiziționarea oricăror produse Noark și înscrierea gratuită a codului de înregistrare pe site-ul www.noark-win.com.
  2.4. Un Participant poate introduce maximum un cod pe zi în perioada de desfășurare a Concursului.
  2.5. Toți Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la Concurs prevăzute în prezentul regulament sau încalcă regulamentul vor fi excluși automat din Concurs.
 3. PREMIILE ȘI DETERMINAREA CÂȘTIGĂTORILOR
  3.1. În perioada concursului, în fiecare săptămână vor fi selectați 5 câștigători ai câte unei baterii externe Samsung 10 000 mAh cu încărcare wireless („Premiu Săptămânal”). În concurs sunt în total 40 baterii externe Samsung.
  3.2. În perioada concursului, în fiecare lună va fi selectat un câștigător al unei trotinete electrice Xiaomi („Marele Premiu”). În concurs sunt în total 2 trotinete electrice Xiaomi.
  3.3. Câștigătorii vor fi extrași de un generator aleatoriu în fiecare marți a săptămânii următoare și anunțați pe site https://www.noark-electric.cz/ro/blog/energizeaza-te-cu-noark.
  3.4. Organizatorul are dreptul de a solicita depunerea unei facturi pentru a verifica dacă codul de înscriere de pe batonul energizant a rezultat din achiziția de produse Noark.
  3.5. Câștigătorul va fi afișat pe site-ul Concursului și al Organizatorului www.noark-electric.ro
  3.6. Câștigătorul este obligat să fie de acord cu înmânarea premiului în cel mult 7 zile de la primirea e-mailului. În cazul în care acest termen limită nu este respectat, Organizatorul are dreptul de a decide ca premiul să fie returnat la Organizator. Într-un astfel de caz, Organizatorul își asigură dreptul de a acorda premiul unui alt participant desemnat înlocuitor, organizându-se o nouă selecție.
  3.7. Premiul nu este transferabil. Câștigătorul nu este obligat să accepte. Premiul este stabilit de Organizator și nu se poate schimba. Câștigătorul nu este eligibil pentru niciun premiu echivalent (de exemplu, material sau financiar). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica premiul din motive operaționale.
  3.8. Participantul ia la cunoștință că Organizatorul va oferi câștigătorului un premiu gratuit. Participantul nu are dreptul de a cere schimbul premiului sau de a revendica alte pretenții care decurg din eventualele defecte ale acestuia.
  3.9. Premiul afișat în materialele publicitare este ilustrativ.
 4. ALTE CONDIȚII, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
  4.1. Participanții la concurs sunt obligați să respecte regulile și sunt obligați să urmeze în permanență instrucțiunile anunțate sau publicate de Organizator. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant este de acord cu condițiile sale și cu prevederile prezentului regulament. Participanții care încalcă prezentul regulament, sau care nu îndeplinesc condițiile acestui Concurs, vor fi excluși din Concurs, iar înregistrarea acestora nu va fi inclusă în evaluarea Concursului. Participanții care acționează cu încălcarea acestor reguli vor fi excluși fără nicio satisfacție, chiar parțială, din partea Organizatorului.
  4.2. În cazul în care Participantul folosește orice mijloace neautorizate (în special tehnice sau organizatorice etc.), care vor asigura un avantaj în competiție, sau vor limita în orice fel posibilitatea unei concurențe loiale sau afectează ordinea celorlalți Participanți, Organizatorul este îndreptățit să renunțe la acest Participant și codul/codurile Concurs.
  4.3. Organizatorul nu este responsabil pentru nelivrarea premiului în cazul în care câștigătorul nu ridică premiul. De asemenea, Organizatorul nu este responsabil pentru nelivrarea notificării de câștig al premiului în cazul oricărei erori în transmiterea datelor de livrare.
  4.4. Organizatorul nu este responsabil pentru problemele tehnice de conectare în ceea ce privește înscrierea la Concurs (în special funcționalitatea Internetului) sau pentru acțiunile terților pe Internet. De asemenea, Organizatorul nu este responsabil pentru furnizarea unui număr de telefon și adresă de e-mail greșite de către Participant în timpul înscrierii pe site-ul Concursului.
  4.5. Alte relații care nu sunt reglementate în mod expres de aceste reguli sunt guvernate de legile teritoriului României.
  4.6. Organizatorul are dreptul de a verifica respectarea prezentului regulament și a condițiilor Concursului cuprinse în acesta de către fiecare dintre Participanții la concurs. Toate problemele sau litigiile sau reclamațiile legate de concurs sunt evaluate și soluționate în final de către Organizator. Câștigurile nu pot fi executate în instanță.
 5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  5.1. Datele personale ale Participanților și ale Câștigătorilor sunt prelucrate în cadrul Concursului. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul Concursului în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date („Regulament”).
  5.2. În cadrul derulării concursului, Organizatorul acționează în calitate de administrator în sensul Regulamentului, deoarece stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Câștigătorilor și ale Participanților. Punctul de contact pentru Câștigători și Participanți în calitate de persoane vizate este persoana de contact a Organizatorului (Ofițer de confidențialitate, e-mail: [email protected]).
  5.3. Organizatorul prelucrează datele personale ale Participanților incluzând: nume, prenume, companie, locul achiziției, telefon și adresă de e-mail. Aceste date cu caracter personal sunt prelucrate pe parcursul Concursului în scopul implementării acestuia și sunt păstrate pe o perioadă de 3 ani de la data încheierii Concursului.
  5.4. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților și Câștigătorilor este prezentul Regulament, conform căruia primul moment de participare la concurs reprezintă un acord obligatoriu asupra condițiilor Concursului; prelucrarea datelor cu caracter personal ale Câștigătorilor și Participanților este astfel necesară pentru îndeplinirea prezentului acord de către Organizator și, prin urmare, nu este necesar consimțământul Participanților și al Câștigătorilor ca persoane vizate.
  5.5. Datele personale ale Câștigătorilor vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la data încheierii concursului, sau chiar mai mult dacă o astfel de păstrare este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a Organizatorului, pe perioada astfel determinată de lege.
  5.6. Furnizarea datelor cu caracter personal de către câștigători este o condiție pentru înmânarea premiilor. În cazul în care câștigătorii refuză să furnizeze datele personale, aceștia nu pot fi premiați.
  5.7. Prin prezenta, Organizatorul informează Participanții și Câștigătorii în conformitate cu Regulamentul cu privire la dreptul lor de a:
  a) solicita acces la datele personale de la Organizator;
  b) rectificarea/ștergerea/restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
  c) portabilitatea datelor cu caracter personal;
  d) depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal al României, [email protected]).
 6. VALABILITATEA REGULILOR DE CONCURS
  6.1. Aceste reguli ale Concursului sunt disponibile pe site-ul web al Concursului, www.noark-win.com și intră în vigoare la 10.04.2023.