DODATNE INFORMACIJE

"Postanite heroj NOARK Electric-a "

  1. Registracijom izražavate interes za aktivno učestvovanje u marketinškoj kampanji NOARK Electric Europe s.r.o. (u daljnjem tekstu NOARK).
  2. NOARK zadržava pravo odabira poslovnih partnera uključenih u marketinšku kampanju.
  3. Biti deo kampanje znači aktivno promovisati svoju saradnju sa NOARK-om kroz grafičke vizuelne prikaze određene osobe iz vaše kompanije, njenog/njegovog imena i naziva kompanije.
  4. Ako ste uključeni u kampanju, kontaktiraće vas marketinška kompanija koja radi sa NOARK-om. Dogovorićete se o realizaciji fotografisanja (lokacija, vreme i scena) u vremenskom okviru od 2-3 sata. Potpisaćete jednostavan formular da ste saglasni da budete deo kampanje.
  5. Agencija će zatim kreirati vizuelni materijal koji će promovisati vašu kompaniju i saradnju sa NOARK-om.
  6. Vizuelni materijali će se koristiti kao baneri na prodajnom mestu ili onlajn na teritoriji zemlje ili EU.
  7. Pogodnosti koje ćete dobiti u okviru aktivne saradnje sa NOARK-om: a) besplatno oglašavanje vaše kompanije za vreme trajanja kampanje koji definiše NOARK b) 96 jedinstvenih dizajna limenki piva ili energetskih pića, koje će NOARK napraviti po meri za vas.
  8. Kampanja će se sprovesti u proleće i jesen 2023. godine.
  9. NOARK zadržava prava promene koncepta ili vremena održavanja kampanje.

Vratite se na STRANICU ZA REGISTRACIJU